Основні документи у клубному закладі

Дата: 12 Июль 2009 Автор: admin

Управління культури і туризму Луганської облдержадміністрації

Луганський обласний центр народної творчості

МЕТОДИЧНИЙ   ПОСІБНИК

«Основні документи:

планування, облік, та звітність

у клубному закладі»


Основоположними документами для закладів клубного типу, як і для всіх інших установ і організацій, є положення або статут, що визначає основні завдання, функції, напрямки діяльності тощо, а також посадові обов’язки працівників, які є постійнодіючими і змінюються лише при внесенні значних кардинальних змін в організаційну або змістовну діяльність закладу чи працівника.

Особливу увагу необхідно приділити поточній документації, яка відображає різнобічну діяльність закладів клубного типу. Основними складовими поточної документації є планування, облік та звітність. Розглянемо ці складові детальніше.

Планування роботи закладу клубного типу базується на основних функціях і напрямках роботи згідно його статуту. Зупинимося на основних функціях, які є загальними для всіх клубних установ:

1.інформаційно-освітня;

2.культурно-виховна;

3.розвиток творчих здібностей;

4.розважально-рекреаційна.

Інформаційно-освітня функція забезпечується клубними установами через популяризацію, доведення та роз’яснення населенню загальної інформації з різних питань: політики, економіки, науки, медицини, педагогіки тощо. Використовуючи специфічні форми та методи роботи, заклади клубного типу мають змогу не тільки наблизити різноманітну інформацію до кожної людини, але й впливати на формування громадської думки.

Культурно-виховна функція передбачає проведення цілеспрямованих заходів по формуванню всебічної  культури особистості, а тим самим суспільства в цілому, і яка реалізується через такі напрямки діяльності клубних установ, як: формування правової та побутової культури, гуманістичної моралі (етика та етикет), духовності, естетичних якостей особистсті, патріотичне виховання громадян тощо.

Функція — розвиток творчих здібностей реалізується через мережу різножанрових аматорських колективів, клубів за інтересами, любительських об’єднань, де різновікові групи населення мають змогу стати активними співучасниками творчого процесу, набути необхідних знань та навичок, які сприяють формуванню у особистості потреби творчого підходу, пошуку оригінальних нестандартних рішень в розв’язанні будь-якого завдання.

Розважально-рекреаційна функція направлена в першу чергу на вирішення питань організації відпочинку різних груп населення з використанням різноманітних клубних форм: вечори відпочинку, конкурсно-ігрові програми, дискотеки, клубні вітальні тощо.

Основні види планів у клубних установах — це річний, квартальний і календарний (щомісячний).

Схема планування така:

№ п/п Назва

заходуСтроки

проведенняВідповідальні1234

Річний план роботи установи клубного типу формується за розділами, які визначаються приоритетними напрямками його діяльності.

Найбільш простим варіантом річного плану може бути планування за основними функціями:

I розділ — інформаційно-освітня робота;

II розділ — культурно-виховна робота;

ІІІ розділ — розвиток творчих здібностей;

ІV розділ — розважально-рекреаційні заходи;

V розділ — матеріально-технічне забезпечення (обов’язковий в усіх варіантах річного плану).

Другий варіант річного плану — це планування за основними напрямками діяльності клубної установи (дещо ускладнений варіант попереднього):

І. Популяризація загальнозначущих знань:

— політика;

— економіка;

— медицина;

— педагогіка.

ІІ. Формування різнобічної культури особистості:

— правова культура;

— побутова культура;

— моральне виховання і духовність;

— патріотичне виховання;

— естетичне виховання;

— екологічне виховання.

ІІІ. Розвиток творчих здібностей:

— колективи художньої самодіяльності;

— колективи технічної творчості;

— любительські об’єднання, клуби за інтересами.

IV. Організація відпочинку і розваг.

V. Укріплення матеріально-технічної бази.

Можливе визначення розділів річного плану за принципом розподілу клубних форм в залежності від кількісного складу аудиторії, за категоріями населення або призначення заходу.

Наприклад:

1. І — масові форми організації дозвілля;

ІІ — камерні форми;

ІІІ — групові форми;

IV — індивідуальні форми;

V — матеріально-технічна база.

2. І — робота з дітьми і підлітками;

ІІ — робота з молоддю;

ІІІ — робота з трудовими колективами;

IV — робота з людьми похилого віку;

V — родинне дозвілля.

 

3. І — організація відпочинку населення у вихідні та святкові дні;

ІІ — організація повсякденного відпочинку;

ІІІ — організація  діяльності клубних творчих формувань (аматорські  колективи, любительські об’єднання, клуби за інтересами);

IV — організація платних послуг;

V — матеріально-технічна база.

Згідно Статуту клубної установи може бути визначена інша структура річного плану. Наприклад, план роботи фольклорного центру базується на класифікації свят і обрядів:

І — календарні свята і обряди

ІІ — свята і обряди трудового циклу

ІІІ — сімейно-побутові свята і обряди

IV — народні ігри і гуляння

V — народні промисли і ремесла.

План роботи центру естетичного виховання — на формуванні естетичного відношення до всіх сфер життя:

І — етика і естетика поведінки

ІІ — естетика праці

ІІІ — естетика побуту

IV — естетика і екологія

V — художньо-творча діяльність.

Квартальний план будується за тими ж розділами , що і річний.

Календарний (щомісячний) план розділів не має, а надає перелік заходів, що будуть проходити, із зазначенням  точної дати, за тією ж схемою, що річний і квартальний.

Важливою і дуже відповідальною справою є ведення обліку роботи клубного закладу. Данні обліку дають можливість проаналізувати роботу цього закладу за всіма параметрами: напрямки діяльності, різноманітність форм і кількість заходів в цілому і для окремих груп населення, відвідуваність та інші.

Облік роботи клубної установи ведеться у спеціальному журналі («Журнал обліку роботи клубного закладу») за наступною схемою:

п/пЗміст

роботиМісце проведенняДата і час проведенняСклад аудиторіїКількість

присутніх123456

Журнал обліку роботи заповнюється щоденно, сюди вносяться всі заходи, що проводяться клубним закладом, підготовча, організаційна робота, щоденна робота клубних віталень, кафе, ігротек, комп’ютерних залів тощо.

Журнал обліку роботи — документ, який є основою первинної   звітності.

Звітність закладу клубного типу складається:

Державний статистичний звіт (форма 7 — НК), що надається кожним клубним закладом до відділу культури, якому він підпорядкований, а зведений звіт — до управління культури і мистецтв облдержадміністрації.

Обов’язкові звіти за напрямками діяльності, що надають поширену додаткову інформацію, також надаються кожним клубним закладом до відділу культури, а             зведені — до обласного центру народної творчості.

Лист та форми звітів, що необхідно надати до обласного центру народної творчості додаються.

Матеріал підготувала

завідуюча відділом  ОМКДД ОЦНТ

Алексеєва В.В.

Комментарии

  1. Доброго часу суток!!!
    Чи є статут та положення яким мав би та користуються народні аматорські колективи що працюють при будинках культури???
    … якщо є, то де можна його переглянути???
    Завчасно, ЩИРО ДЯКУЮ за допомогу!!!

  2. http://lcnt-lug.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%83/

  3. Кожен клубний заклад має свою внутрішню структуру, яка складається з окремих підрозділів, клубних формувань.

Оставить комментарий или два